Vaarbewijs 1& 2

Vaarbewijs 1 en 2


Een vaarbewijs is verplicht bij een scheepslengte van langer dan 15 meter of wanneer u schip sneller kan dan 20 km/h. Een rubberboot met een 4 pk motor haalt dat al snel.


Aangezien het steeds drukker wordt op het water is veiligheid van groot belang.


Een vaarbewijs halen is natuurlijk erg nuttig maar natuurlijk wilt U niet al uw vrije tijd hierin investeren.


Doordat wij met een ervaren docent werken lukt het ons om de complete stof rustig en gestructureerd aan te bieden. Daarnaast doet u gedurende de cursus veel ervaring op die ook in de praktijk erg nuttig is.


 


U hoeft niet eerst thuis te studeren alvorens u komt, sterker nog, dat ontraden wij ten zeerste. Dat leidt alleen maar tot verwarring. Met de overzichtelijke studiegids, die gebaseerd is op het lesboek, computersimulaties, cd-rom en talloze praktijkvoorbeelden wordt u op een effectieve wijze voorbereid op het examen Vb1 en Vb2.


Na het behalen van uw examen kunt u uw vaarbewijs 1 aanvragen. Ook kunt u met dit vaarbewijs uw ICC aanvragen. Daarmee heeft u een certificaat dat ook in het buitenland erkend wordt en bijna altijd bij de huur van een schip verplicht is


Vaarbewijs 

(bron:Vamex.nl)

Het Klein Vaarbewijs kent twee gradaties die elk betrekking hebben op het vaargebied waarop met dit vaarbewijs op de binnenwateren gevaren mag worden.


Klein Vaarbewijs I: Rivieren, kanalen en meren


Voor het varen op rivieren, kanalen en meren, met uitzondering van: de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Eems, de Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer en het Markermeer.


Er mag wel gevaren worden op de Gouwzee.


Om in het bezit te komen van het Klein Vaarbewijs I dient u het examen KVB1 met goed gevolg te hebben afgelegd. Het Klein Vaarbewijs I geldt ook in het buitenland als International Certificate of Competence (ICC) voor inland waters.


Klein Vaarbewijs II: Alle binnenwateren


Voor het varen op alle binnenwateren, dus inclusief de Westerschelde, de Oosterschelde, de Waddenzee, de Eems, de Dollard, het IJsselmeer, het IJmeer en het Markermeer.


Om in het bezit te komen van het Klein Vaarbewijs II dient u zowel het examen KVB1 als het examen KVB2 met goed gevolg te hebben afgelegd. Het Klein Vaarbewijs II geldt ook in het buitenland als International Certificate of Competence (ICC) voor inland and coastal waters.
Vaarbewijsplicht


De exacte voorschriften met betrekking tot de vaarbewijsplicht zijn opgenomen in artikel, 14, 15 en 16 van het Binnenvaartbesluit en Hoofdstuk 7 van de Binnenvaartregeling.

Klein Vaarbewijs


Het Klein Vaarbewijs is verplicht voor:


    - pleziervaartuigen met een lengte van 15 tot 25 meter.

    - motorboten korter dan 15 meter, die sneller kunnen dan 20 kilometer per uur door het water.   

      (hiertoe behoren ook waterscooters en jetski’s)

    - bepaalde schepen die bedrijfsmatig gebruikt worden met een lengte tussen de 15 en 20 meter. 

      (bijv. bepaalde rondvaartboten op aangewezen wateren, niet vrijvarende veerponten, sleepboten 

       of duwboten korter dan 20 meter, die een schip korter dan 20 meter slepen of duwen).


Voor de bedrijfsmatige vaart op de binnenwateren is veelal een (Beperkt) Groot Vaarbewijs vereist, dat via CCV (onderdeel van het CBR) wordt afgegeven.

Groot Pleziervaartbewijs


Vaart u met een pleziervaartuig met een lengte van 25-40 meter (niet voor bedrijfsmatig gebruik), dan heeft u een Groot Pleziervaartbewijs nodig. Een pleziervaartuig van meer dan 40 meter vraagt in alle gevallen om een Groot Vaarbewijs, dat ook voor de beroepsvaart geldt.

Geen vaarbewijsplicht, toch examen?


Al meer dan 350.000 personen zijn inmiddels in het bezit van een Klein Vaarbewijs. Bijna de helft hiervan valt niet onder de vaarbewijsplicht, maar heeft er niettemin voor gekozen een Klein Vaarbewijs examen af te leggen.


Als u zich op het water begeeft is het voor de algemene- en voor uw eigen veiligheid altijd raadzaam over voldoende basiskennis van de relevante wetten, reglementen en te nemen veiligheidsmaatregelen te beschikken. VAMEX adviseert u, ook als u niet onder de vaarbewijsplicht valt, altijd een examen Klein Vaarbewijs 1 te doen.